Uniwersytet Rzeszowski English version Zakład Dydaktyki Techiniki i Informatyki

Komitet naukowy

 • Dr hab. prof. UR Wojciech Walat – Uniwersytet Rzeszowski (Polska) - przewodniczący

 • Prof. dr hab. Waldemar Furmanek – Uniwersytet Rzeszowski (Polska) - przewodniczący honorowy

 • Dr Waldemar Lib – Uniwersytet Rzeszowski (Polska) – sekretarz

 • Dr hab. prof. UJK Mirosław Babiarz – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Polska)
 • Prof. dr hab. inż. Henryk Bednarczyk – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu (Polska)
 • Doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D. – Palacký University Olomouc (Czechy)
 • Dr hab. prof. UR Stanisław Domoradzki – Uniwersytet Rzeszowski (Polska)
 • Prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc. – Matej Bel University in Banská Bystrica (Słowacja)
 • Prof. PhD. Olga Filatova – Vladimir State University Named A&N Stoletovs (Rosja)
 • Prof. dr Nazik Harutyunnyan – Center of Pedagogy and Education Development Department of Pedagogy Yerevan State University (Armenia)
 • Doc. PhD. Slavoljub Hilčenko – College of Vocational Studies for Teacher and Trainers Education in Subotica (Serbia)
 • Dr. Binbin Jiang – Executive Director for the Division of Global Affairs, Director of CIFAL Atlanta and Professor of International Education, Leadership and Research, Kennesaw State University (USA)
 • Dr hab. prof. UP Krzysztof Kraszewski – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (Polska)
 • Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski – Komitet Nauk Pedagogicznych PAN w Warszawie (Polska)
 • Prof. PhD. Oksana Nagorniuk – National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine (Ukraina)
 • Prof. dr hab. UP Henryk Noga – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (Polska)
 • Dr hab. prof. UR Aleksander Piecuch – Uniwersytet Rzeszowski (Polska)
 • Prof. dr hab. Mario Plenkowić – University of Zagreb (Chorwacja)
 • Dr hab. prof. PK Czesław Plewka – Politechnika Koszalińska (Polska)
 • Prof. dr Na Song – Tianjin Conservatory of Music (Chiny)
 • Ed.D. Jim Wright – Associate Professor of Instructional Technology Bagwell College of Education Kennesaw State University (USA)
 • Prof. dr hab. Natalia Ridei – National Pedagogical Dragomanov University (Ukraina)
 • Doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr. Ing-Paed. – Palacký University Olomouc (Czechy)
 • Prof. dr hab. inż. Wiktoria Sobczyk – AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (Polska)
 • Dr hab. prof. ASP Maciej Tanaś – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Polska)
 • Dr hab. Judit Torgyik – Kodolanyi Janos University (KJU) (Węgry)