Uniwersytet Rzeszowski English version Zakład Dydaktyki Techiniki i Informatyki

Zakres tematyczny czasopisma

Redaktorzy czasopisma naukowego „Edukacja Technika Informatyka” stawiają sobie za cel prowadzenie szerokiej dyskusji nad podstawowymi problemami edukacji formalnej i nieformalnej w polskich i zagranicznych systemach edukacyjnych. Szczególnie pragniemy zwrócić uwagę na pedagogiczne konsekwencje wynikające z pojawiających się ciągle nowych kierunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Tematyka poszczególnych działów czasopisma koncentruje się wokół podanych poniżej zagadnień, które prosimy uwzględnić w swoich opracowaniach.

Problemy edukacji technicznej i zawodowej:
 1. Edukacja techniczna w świetle przemian cywilizacyjnych
 2. Edukacja zawodowa i pedagogika pracy
 3. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju
 4. Kształcenie nauczycieli przedmiotów technicznych i zawodowych
Problemy edukacji informatycznej i informacyjnej:
 1. Edukacja informatyczno-informacyjna – teraźniejszość i przyszłość
 2. Komputerowe programy dydaktyczne
 3. Informatyczne przygotowanie nauczycieli
 4. Podstawy informatyki i zarządzanie informacją

Do współpracy zapraszamy wszystkie osoby, które są zainteresowane i prowadzą badania z wyszczególnionych obszarów tematycznych.

Czasopismo „Edukacja Technika Informatyka” ukazuje się w postaci czterech numerów w roku.

Terminy nadsyłania artykułów do poszczególnych części czasopisma:

 1. Część 1 - 15.02.2019
 2. Cześć 2 - 15.05.2019
 3. Część 3 - 15.07.2019
 4. Część 4 - 15.11.2019
 5. Redakcja zastrzega sobie możlwiość wydrukowania artykułu w innym terminie niż wynika to z podanego harmonogramu.

  Artykuły które uzykają pozytywne recenzje zostaną wydrukowane w terminie do 6 miesięcy, natomiast nie wpisujące się w podaną tematykę czasopisma będą automatycznie odrzucone.